12 veel gemaakte fouten bij het aansluiten van een radiator

 In Geen categorie

Radiatoren zijn een onmisbaar element binnen woningen. Door de radiatoren aan te sluiten op de cv-ketel in huis, kan er warm water naar deze radiatoren geleid worden. Het warme water verwarmt de radiatoren, die dit vervolgens aan hun omgeving afgeven. Zo kunnen de verschillende ruimtes binnen uw woning verwarmd worden. Een radiator aansluiten blijkt vaak echter lastiger te zijn, dan men op voorhand verwacht. Dit maakt bijvoorbeeld dat er lekkages kunnen ontstaan, of dat de aan- en afvoerleiding met elkaar verwisseld worden. De radiatoren zullen als gevolg hiervan niet goed functioneren, waardoor de ruimtes in huis niet verwarmd worden.

In dit artikel vertellen onze ervaren loodgieters u meer over radiatoren aansluiten. Waar moet u op letten? Welke fouten worden het vaakst gemaakt door woningbezitters? Enzovoorts. Op basis van deze informatie kunt u voorkomen dat er vervelende complicaties binnen uw woning ontstaan.

#1: Verkeerde soort radiator gekozen

Een van de meest gemaakte fouten, is dat men voor het verkeerde type radiator kiest. Hoewel radiatoren niet snel fout kunnen zijn, kan het wel voorkomen dat u deze al na enkele jaren wilt laten vervangen. Dit zorgt voor onnodig hoge kosten, die u voorkomt door de mogelijkheden vooraf op een rijtje te zetten. Kiest u bijvoorbeeld voor radiatoren die specifiek bedoeld zijn voor uw badkamer? Gaat u voor vloerverwarming in uw woonkamer, of kiest u voor traditionele radiatoren? Ook designradiatoren aansluiten is een van de mogelijkheden die u tegenwoordig heeft. Deze designradiatoren vallen minder op, waardoor uw interieur nog beter tot z’n recht komt.

#2: Zonder plan een radiator aansluiten

Naast het kiezen van het verkeerde type radiatoren, komt het ook nog geregeld voor dat men zonder plan aan een nieuw-, aan- of verbouw van een woning begint. Dit betekent bijvoorbeeld dat men vooraf niet goed nadenkt over de plekken waar de radiatoren in huis moeten worden aangesloten. Als gevolg hiervan moeten er op een later moment extra leidingen worden gelegd. Dit is dubbel werk en kan voorkomen worden, door vooraf een plan op te stellen. Een loodgieter kan u hierbij helpen! Let bij het opstellen van een plan goed op de bestaande leidingen in uw woning.

#3: Omdraaien van de aan- en afvoer

Voor het aansluiten van radiatoren is het belangrijk om te letten op de aan- en afvoerzijde van de radiator. Het is immers belangrijk dat het warme leidingwater op de juiste wijze wordt aangevoerd vanuit de cv-ketel in huis. In de praktijk blijkt het nog vaak fout te gaan bij een radiator aansluiten! Mensen sluiten hierdoor een afvoerleiding aan op de aanvoerzijde van de radiator. De aanvoerleiding wordt zodoende aangesloten op de afvoerzijde. Dit heeft tot gevolg dat de radiator niet, of slechts voor een klein deel verwarmd zal worden. Reden genoeg om hier extra goed op te letten.

#4: Het voetventiel wordt vergeten

In sommige gevallen wordt de afvoerleiding direct op een radiator aangesloten, door gebruik te maken van een puntstuk. Dit is vaak echter niet de juiste methode! Verstandiger is het om een zogenaamd voetventiel, ook wel een radiatorafsluiter genoemd, op de retour van de radiator te plaatsen. Op deze manier is het mogelijk om een radiator binnen uw netwerk af te sluiten, zonder de rest van het circuit in huis te verhinderen. Dit is onder meer handig als u een muur in huis wilt schilderen. In veel gevallen zal de radiator van de muur gehaald moeten worden, om ook achter de radiator te kunnen verven. Zonder voetventiel werkt de radiator vaak wel.

#5: Geen rekening gehouden met benodigd vermogen

Ook letten woningbezitters vaak sterk op het formaat van een radiator, maar niet op het benodigde vermogen hiervan. Bereken om deze reden vooraf altijd hoeveel vermogen de radiator kan leveren, alvorens u deze in een ruimte plaatst. Een te laag vermogen zal ertoe leiden dat de ruimte niet van voldoende warmte wordt voorzien, waardoor het hier frisjes zal blijven. U kunt de thermostaat hoger zetten, maar dit leidt ertoe dat andere ruimtes juist erg warm worden. Het is logischerwijs niet per definitie zo dat een grotere radiator ook voor meer warmte in uw ruimtes zorgt. Op internet vindt u handige tools om het benodigde vermogen voor uw ruimtes te berekenen.

#6: Fout bij het bepalen van de aanvoertemperatuur

CV-ketels die al enkele jaren oud zijn hebben vaak een aanvoertemperatuur van 90 graden Celsius. Bij de nieuwste hr-ketels ligt deze aanvoertemperatuur echter een stuk lager, namelijk op 75 graden Celsius. Dit maakt dat de radiatoren binnen uw woning minder warmte af zullen geven. Het vervangen van de radiatoren kan hier de oplossing voor zijn. Veel mensen kiezen er echter voor om slechts een deel van de radiatoren te vervangen. Dit maakt dat sommige ruimtes in huis wel verwarmd zullen worden bij het plaatsen van de nieuwe cv-ketel, terwijl andere ruimtes koud blijven. Dit wilt u logischerwijs voorkomen! Kies er om deze reden voor om direct alle radiatoren te vervangen.

#7: Verschil tussen 1- en 2-pijpsysteem

Bij het plaatsen van nieuwe radiatoren in huis heeft u de keuze tussen een 1- en 2-pijpsysteem. Het verschil tussen beide systemen zit in het gebruikte materiaal. Bij een 1-pijpsysteem worden de radiatoren binnen uw woning in serie aan elkaar geschakeld. Het warme water stroomt zo vanuit de hoofdleiding naar de eerste radiator en van daar naar de tweede, etc. Hierbij wordt minder materiaal verbruikt, dan bij een 2-pijpsysteem. In het geval van een 2-pijpsysteem loopt er namelijk vanuit de hoofdleiding een leiding naar iedere losse radiator. Zo heeft het water in iedere radiator nagenoeg dezelfde temperatuur. Bij een 1-pijpsysteem zal het water in de eerste radiator warmer zijn dan in de laatste.

#8: Het ontluchten wordt vergeten

Ook komt het zeer regelmatig voor dat woningbezitters het ontluchten van het circuit vergeten, na het aansluiten van radiatoren. Zonder het circuit te ontluchten kan er lucht in de leidingen blijven zitten. Doordat de lucht geen warmte geleid, kan er minder water naar de radiatoren gelid worden. Het ontluchten van het circuit maakt dat de lucht uit de leidingen getrokken wordt. Zo kan er meer warm water naar de radiatoren geleid worden. Dit zorgt er niet alleen voor dat uw ruimtes sneller verwarmd worden. Ook zal het energieverbruik in huis afnemen! Een bijkomend voordeel is dat tikkende of suizende geluiden rond de radiatoren voorkomen worden.

#9: Stromingsbuis bij verticale radiatoren vergeten

Een negende fout die regelmatig gemaakt wordt bij het aansluiten van radiatoren, is het vergeten van de stromingsbuis. Let wel, dit geldt alleen voor de verticale radiatoren binnen woningen. Met een stromingsbuis, wat ook wel een stijgpijp genoemd wordt, zal het warme water eerst naar beneden gevoerd worden. Dit maakt dat de verticale radiatoren van een goede doorstroming worden voorzien. Tijdens het doorstromen van de radiatoren wordt deze verwarmd. Op deze manier wordt het rendement van de verticale radiatoren in huis sterk vergroot.

#10: Insertventiel op de verkeerde plaats

Waar de stromingsbuis van een verticale radiator niet mag ontbreken, geldt voor horizontale radiatoren dat het insertventiel onmisbaar is. Gelukkig zijn veel radiatoren tegenwoordig standaard van dit ventiel voorzien. U herkent het ventiel aan de rechterzijde, aan de bovenkant. Op het ventiel kan een thermostaatknop worden aangesloten om de radiator te bedienen. Soms kiest men ervoor om dit ventiel op eigen initiatief aan de linkerzijde te plaatsen. Dit wordt afgeraden, omdat de doorstroming van de radiator in dat geval belemmerd wordt. Zo zal de radiator niet volledig verwarmd worden, wat het rendement van de radiator laat afnemen.

#11: Te weinig ruimte rondom een radiator

Het is belangrijk dat de warme lucht zich eenvoudig door een ruimte kan verplaatsen. Op het moment dat de radiator wordt afgesloten, bijvoorbeeld door een houten zitje, kan de warmte geen kant op. Dit maakt dat het rendement van de radiatoren verlaagd wordt. Het kost een radiator immers veel meer moeite om uw ruimtes te verwarmen. Vaak wordt aangeraden om in een gebied van circa 15 centimeter rondom de radiator alles vrij te houden. Plaats een eventueel zitje of een vensterbank dus altijd verder dan 15 centimeter boven de radiator.

#12: Thermostaatkraan in dezelfde ruimte als de kamerthermostaat

Een thermostaatkraan controleert de temperatuur van de radiatoren en zorgt dat deze tijdig worden uitgeschakeld. De kamerthermostaat heeft nagenoeg dezelfde werking. Bij een kamerthermostaat wordt echter niet de temperatuur van de radiatoren, maar van de lucht in een ruimte gemeten. Het gaat hierbij om de lucht op de hoogte waarop de kamerthermostaat gehangen wordt. De thermostaatkraan is over het algemeen sneller op temperatuur dan de kamerthermostaat, omdat deze dichterbij de uitgaande stromen van de radiatoren hangt. Dit maakt dat er een conflict tussen beide systemen ontstaat, als ze in dezelfde ruimte geplaatst worden. De temperatuur van de kamerthermostaat zal immers nooit bereikt worden.

Voor het plaatsen van radiatoren in huis, kan de hulp van onze loodgieters wenselijk zijn. Een radiator aansluiten is, zoals uit deze veelgemaakte fouten blijkt, niet eenvoudig. Een loodgieter beschikt doorgaans over de benodigde kennis en ervaring, om de radiatoren op de juiste wijze te plaatsen. Waar in huis wilt u radiatoren aansluiten?

Recent Posts

Leave a Comment

verstopte gootsteen